Για την επιβεβαίωση της τηλεφωνικής κράτησης θα πρέπει να προκαταβάλλεται ως ελάχιστο ποσό, το κόστος της 1ης διανυκτέρευσης. Η προκαταβολή αυτή μπορεί να γίνει είτε μέσω κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ξενοδοχείου, είτε μέσω άμεσης χρέωσης του ποσού στην Χρεωστική/Πιστωτική Κάρτα του πελάτη.

Η κατάθεση της προκαταβολής στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Ξενοδοχείου πρέπει να γίνει εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος από την στιγμή δημοσίευσης των στοιχείων του λογαριασμού προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη.

Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος και σε περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η προκράτηση ακυρώνεται χωρίς περαιτέρω ενημέρωση και το δωμάτιο αποδεσμεύεται.

Το check – in είναι διαθέσιμο από τις 08:00 έως τις 12:00 μ.μ. Το check-out είναι διαθέσιμο από τις 14:00 έως τις 22:00 μ.μ.

Σε περίπτωση ακύρωσης ,το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται.

* Η τηλεοπτική συσκευή παρέχεται χωρίς να υπάρχει διασύνδεση προβολής τηλεοπτικού προγράμματος. Προαιρετικά ο πελάτης θα δύναται να προβάλλει σε αυτήν με δικά του μέσα αρχεία βίντεο, εικόνες, για δική του χρήση προς αυστηρά ιδιωτική του προβολή.